Lysice
Městys Lysice

Svatební obřady

UZAVÍRÁNÍ MANŽELSTVÍ A VSTUP DO REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ                              

Svatební obřady – občanské 

Matriční úřad v Lysicích vykonává svatební obřady v katastru městyse LYSICE a obcí: BEDŘICHOV, ČERNOVICE, DRNOVICE, HODONÍN, KOZÁROV, KRHOV, KUNČINA VES, KUNICE, LHOTA U LYSIC, ŠTĚCHOV-LAČNOV, TASOVICE, VODĚRADY, ŽERŮTKY

Rezervace:

 • Úřad městyse Lysice, Horní náměstí 157, 679 71 Lysice
 • matrikářka: Eva Hošková, mobil 724 189 208,
 • e-mail: matrika@mestys.lysice.cz

 

Termíny:

TERMÍNY SVATEBNÍCH SOBOT PRO ROK 2024 

 •  Termíny sobot, ve kterých bude matrika zajišťovat v roce 2024 občanské  svatební obřady, byly schváleny radou městyse. Církevní svatební obřady lze na matrice   po domluvě snoubenců s duchovním (odávajícím) vyřídit i mimo schválené termíny. 
 •  Občanské svatební obřady v areálu Státního zámku v Lysicích se konají v měsících BŘEZEN     až ŘÍJEN v níže stanovených termínech povolených správou zámku.
 • Termíny svatebních obřadů na rok 2024 lze rezervovat od 2.1.2024.
 • Při rezervacích čas začátků svatebních obřadů určuje matrikářka tak, aby svatební obřady navazovaly na sebe.
 • Oddávací dny pro občanské sňatky v roce 2024:
 • 20.ledna           (radnice) 

  17. února         (radnice)

  23. března        (radnice, velký sál zámku, jiné vhodné místo)

  13. dubna         (jiné vhodné místo),

  20. dubna         (radnice, velký sál zámku, sala terrena zámku, jiné vhodné místo)

  11. května         (sala terrena, jiné vhodné místo)

  25. května         (radnice, velký sál + sala terrena + zahrada zámku, jiné vhodné místo)

    1. června         (radnice, velký sál + sala terrena + zahrada zámku, jiné vhodné místo)

  15. června         (sala terrena + zahrada zámku, jiné vhodné místo)

  21. června          (sala terrena + zahrada zámku, jiné vhodné místo)

  22. června          (radnice, velký sál + sala terrena + zahrada zámku, jiné vhodné místo)

    5. července       (sala terrena + zahrada zámku, jiné vhodné místo)

    6. července       (sala terrena + zahrada zámku, jiné vhodné místo)

  13. července        (radnice, velký sál + sala terrena + zahrada zámku, jiné vhodné místo)

  20. července        (radnice, velký sál + sala terrena + zahrada zámku, jiné vhodné místo)

  17. srpna             (sala terrena + zahrada zámku, jiné vhodné místo)

  24. srpna             (radnice, velký sál + sala terrena + zahrada zámku, jiné vhodné místo)

  30. srpna             (sala terrena + zahrada zámku, jiné vhodné místo)

  31. srpna             (radnice, velký sál + sala terrena + zahrada zámku, jiné vhodné místo)

  14. září                (radnice, velký sál + sala terrena + zahrada zámku, jiné vhodné místo)

  21. září                (sala terrena + zahrada zámku, jiné vhodné místo)

  19. října              (radnice, sala terrena, jiné vhodné místo)

    9. listopadu       (radnice)      

Úředně stanovená místnost pro oddávání je obřadní síň Úřadu městyse Lysice. Svatební obřady v této obřadní síni nejsou zpoplatněny. Na ostatních vhodných místech se svatební obřady povolují matričním úřadem na základě písemné žádosti snoubenců (na matrice se vyplní formulář). Lze domluvit také kombinace : obřad bezplatně v obřadní síni radnice a fotografování na jiném vhodném místě (např. na zámku - správa zámku za umožnění fotografování vybírá poplatek).

Poplatky:

Matriční úřad může občanský sňatek povolit na jiném vhodném místě matričního obvodu za správní poplatek 3000,–Kč

Oddávající:

 

Lysice

 • Mgr. Pavel Dvořáček, starosta
 • Mgr. Olga Tejkalová, členka zastupitelstva
 • Bc. Břetislav Šulc, člen rady
 • Jindřich Šrámek, člen rady
 • Ing. Ladislav Horňanský, člen rady

Bedřichov

 • Michal Vyskočil, starosta
 • Roman Lefner, místostarosta

Černovice

 • Jaroslav Zhoř, starosta
 • Lenka Pešová, místostarostka

Drnovice

 • Mgr. Lenka Růžičková, starostka
 • Leoš Neuman, I.místostarosta
 • Mgr. Petr Ducháček, II. místostarosta

Hodonín

 • Mgr. Vít Hořínek, starosta
 • Zdeněk Horák, místostarosta

Kozárov

 • Pavel Beneš, starosta
 • Ing. Petr Dolníček, místostarosta

Krhov

 • Václav Alexa, starosta
 • Mgr. Jiří Fiala, místostarosta

Kunčina Ves

 • Ing. Eva Havelková, starostka
 • Ing. Eliška Mohelská, místostarostka

Kunice

 • Eva Opluštilová, starostka
 • Pavel Jančík, místostarosta

Lhota u Lysic

 • Marek Štěrbáček, starosta
 • Jan Tenora, místostarosta

Štěchov-Lačnov

 • Mgr. Věra Knotková, starostka
 • Vladislav Němec, místostarosta

Tasovice

 • Pavel Fadrný, starosta
 • Jan Nedoma, místostarosta

Voděrady

 • Miroslav Koudelka, starosta
 • Zdeněk Španěl, místostarosta
 • Zdenka Watermanová, místostarostka

Žerůtky

 • Gabriela Stejskalová, starostka
 • Lukáš Hamřík, místostarosta

Ve všech obcích matričního obvodu Lysice vykonává funkci oddávajícího při občanském svatebním obřadu starosta Lysic Mgr. Pavel Dvořáček nebo pověřená členka zastupitelstva Městyse Lysic Mgr. Olga Tejkalová a  funkci oddávajícího ve všech matričních obvodech může vykonávat také kterýkoliv poslanec a senátor. Starostové a místostarostové nematričních obcí mohou svatební obřad vykonávat pouze v katastru své obce. U občanského obřadu ve všech obcích matričního obvodu Lysice musí být přítomna matrikářka Eva Hošková (v případě zástupu Alena Kyrczová). Přítomnost matrikářky se nevyžaduje, má-li oddávající odbornou způsobilost matrikáře. 

 

Doklady k uzavření manželství:

Svobodní – platný občanský průkaz, rodný list 

Rozvedení – platný občanský průkaz, rodný list, pravomocný rozsudek o rozvodu 

Ovdovělí – platný občanský průkaz, rodný list, úmrtní list manžela/ky 

Cizinci – platný průkaz totožnosti (OP,CP), rodný list, rozvedení rozsudek o rozvodu, ovdovělí úmrtní list manžela/ky, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství. Všechny předkládané veřejné listiny musí být přeloženy soudním tlumočníkem do českého jazyka a opatřené vyšším ověřením. V případě, že cizinec neovládá český jazyk (mluvený i psaný), je třeba, aby si na svoje náklady zajistil tlumočníka.

Snoubenci, kteří mají spolu již dítě, doloží také rodný list dítěte.

 

Další informace k obřadu:

Termín návštěvy na matrice (sepsání žádosti a předložení potřebných dokladů) je vhodné domluvit telefonicky nebo e-mailem s matrikářkou. Dále je třeba matrikářce sdělit údaje o svědcích (jména, příjmení a rodná čísla). Svatební obřad trvá cca 25 minut. Jeho průběh a skladbu zajišťuje matriční úřad. Telefonní kontakty na fotografy svatebních obřadů vč.ukázek svatebních fotografií, jsou v případě zájmu snoubenců u matrikářky. Oddací list si snoubenci přebírají dle dohody s matrikářkou osobně nebo jej lze zaslat poštou jednomu ze snoubenců do vlastních rukou.

 

Svatební obřady na Státní zámku v Lysicích – občanské

se konají ve velkém sále v I. patře zámku, v sala terreně (zahradní místnost) a v zahradě. Klasický civilní svatební obřad v sále zámku organizuje matrika. Průběh obřadu je stanoven matrikou (příchod, představení snoubenců, projev oddávající, souhlasné prohlášení snoubenců, podepsání protokolu,  živá hudba a zpěv, recitace, přípitek atd........ Klasický obřad trvá cca 25 minut. Obřady v sala terreně a v zahradě jsou krátké a obsahují pouze úřední mluvené slovo: představení snoubenců, projev oddávající, souhlasné prohlášení snoubenců a podepsání protokolu. Matrika nezajišťuje hudbu, zpěv,  přípitek, recitaci .... Obřad trvá cca 10-12 minut. 

Poplatky správě zámku za pronájem prostor a další služby  jsou uvedeny na webových stránkách státního zámku.     https://www.zamek-lysice.cz/cs

Rezervace: Úřad městyse Lysice, matrikářka Eva Hošková, mob. tel.: 724 189 208,  email: matrika@mestys.lysice.cz

 

Svatební obřady – církevní

V matričním obvodu Lysice lze uzavřít církevní sňatek v kostelech církve římskokatolické v Lysicích, Drnovicích, Bedřichově a v Černovicích nebo na jiném vhodném místě před duchovním kterékoliv státem uznané církve či náboženské společnosti. Tyto registruje Ministerstvo kultury ČR. Jejich seznam je k nahlédnutí na matrice a na webových stránkách ministerstva. Ne všechny tyto církve a náboženské společnosti však oddávají.

Rezervace : Termín a místo uzavření svatebního obřadu si snoubenci domlouvají u duchovního příslušné církve nebo náboženské společnosti.

Církevní svatby na zámku – místo a datum konání si snoubenci domlouvají s duchovním, kterého si zajišťují sami.  Je třeba se ale nejdříve informovat na matrice, zda v termínu, který si snoubenci zvolí pro církevní obřad, není v uvedeném čase a místě rezervován civilní sňatek. .

Doklady potřebné k uzavření církevního sňatku :

se předkládají matrikářce Úřadu městyse Lysice a ta vydává osvědčení k uzavření sňatku před orgánem církve, bez kterého nelze církevní sňatek uzavřít. Toto osvědčení nesmí být v den sňatku starší jak 6 měsíců.   Poplatek za vydání osvědčení k uzavření církevního sňatku je 500,- Kč.

Potřebné doklady jsou stejné jako v případě uzavírání občanského sňatku a jsou uvedeny výše.

VSTUP DO REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ : pouze v budově radnice za přítomnosti matrikářky.

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
1
21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Aktuální počasí

dnes, pondělí 15. 4. 2024
slabý déšť 13 °C 5 °C
úterý 16. 4. slabý déšť 8/2 °C
středa 17. 4. slabý déšť 8/1 °C
čtvrtek 18. 4. slabý déšť 10/1 °C

Odkazy

logo

logo

logo

logo