Lysice
Městys Lysice

Přehled

Matrika, evidence obyvatel  - Eva Hošková

 • zajišťuje agendu matriky pro obce Bedřichov, Černovice, Drnovice, Hodonín, Kozárov, Krhov,   Kunčina Ves, Kunice, Lhota u Lysic, Štěchov-Lačnov, Tasovice, Voděrady, Žerůtky
 • vyřizování matričních událostí, vyhotovení matričních dokladů ( narození, sňatky, úmrtí )
 • vydávání druhopisů matričních dokladů
 • vydávání osvědčení pro uzavření církevních sňatků
 • zajišťování civilních svatebních obřadů vč. rezervace termínů
 • změna jmen a příjmení
 • určení otcovství
 • kompletace žádostí o zapsání do matričních událostí do zvláštní matriky
 • ověřování podpisů a opisů listin
 • agenda Czech Point - výpisy, konverze dokumentů, datové schránky, identifikace 
 • ohlašování ztrát a nálezů, ohlašování ztráty občanského průkazu 
 • přihlašování a rušení trvalého pobytu
 • správa hřbitova - evidence hrobových míst, nájemní smlouvy, úhrady nájmů 
 • lysický zpravodaj
 • volby - voličské průkazy, voličské seznamy, organizace voleb
 • SPOZ - organizace akcí - blahopřání k živ.jubileím, vítání občánků atd.....
 • vedení archivu úřadu městyse 

  

Podatelna, pokladna, poplatky - Alena Kyrczová

 • příjem podání a vedení podacího deníku
 • vybírání místních a správních poplatků od občanů
 • vybírání plateb nájemného
 • vybírání plateb za kopírování, hlášení rozhlasem
 • správa místních poplatků, vymáhání nedoplatků
 • evidence psů
 • výpisy Czech Point, konverze dokumentů, datové schránky 
 • ověřování podpisů a opisů listin
 • pečovatelská služba, Dohody o roznášce obědů
 • evidence v oblasti odpadového hospodářství
 • opravy místního rozhlasu a osvětlení
 • zástup matrikářky v době její nepřítomnosti

 

Účetní - Lenka Konstanzová 

 • zpracování účetnictví městyse
 • finanční hospodaření městyse dle schváleného rozpočtu  
 • zpracování mezd pro zaměstnance městyse
 • práce spojené se sestavováním rozpočtu městyse
 • vedení personální a mzdové agendy
 • vyřizování žádostí spolků a organizací Lysic o dotace na svou činnost 
 • agenda povolování provozu výherních hracích automatů

 

Fakturace, byty  -  Irena Tarabová

 • vystavování a úhrada faktur
 • vystavování upomínek a penále
 • bytové hospodářství, žádosti o byty, žádosti o opravy bytů, ohlašování osob, vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu
 • vystavování objednávek
 • pronájem nebytových prostor
 • reklamní poutače a zařízení
 • DPH
 • evidence majetku městyse
 • inventarizace

 

Stavební úřad

- Ing. Zuzana Polická - vedoucí SÚ 

- Jarmila Išová - referentka

 • výkon veřejné správy ve smyslu zák. č. 183/2006 Sb. ( stavební zákon )
 • umisťování staveb: územní řízení, územní souhlas
 • povolování staveb: stavební povolení, ohlášení
 • užívání staveb: souhlasy s užíváním, kolaudační souhlasy popř. kolaudační rozhodnutí
 • výjimková řízení
 • změny v užívání staveb, odstraňování staveb, státní stavební dozor, dodatečné povolování staveb, správní delikty, opatření, nařízení, souhlasy, vyjádření popř. stanoviska
 • evidence nemovitostí, archivace
 • výkon státní správy na úseku místních komunikací
 • vklady smluv do katastru nemovitostí
 • výpisy z katastru nemovitostí - Czech Point
 • přiznání k dani z nemovitostí
 • agenda životního prostředí

 

Agenda sociálně-právní ochrany

- Mgr. Pavel Dvořáček - starosta

 • v rozsahu daném příslušnými ustanovení  zákona č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a při jejím výkonu se řídí standardy kvality.

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 30. 5. 2024
déšť 22 °C 10 °C
pátek 31. 5. slabý déšť 17/12 °C
sobota 1. 6. slabý déšť 12/11 °C
neděle 2. 6. slabý déšť 18/10 °C

Odkazy

logo

logo

logo

logo