Lysice
Městys Lysice

Určení otcovství

Rodiče dítěte mohou, pokud nejsou manželé, určit souhlasným prohlášením otcovství k nenaroznému, případně narozenému dítěti před kterýmkoliv matričním úřadem nebo soudem.

Prohlášení nezletilého rodiče o otcovství lze učinit pouze před soudem.

Písemnou žádost o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů podávají oba rodiče osobně, současně u matričního úřadu. Matrikářka sepíše souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství, toto pak podepisují oba rodiče současně.

Doklady potřebné pro zápis o určení otcovství:

Oba rodiče občané ČR - nenarozené dítě:

 • platné občanské průkazy
 • rodné listy
 • rodné listy dětí, které spolu rodiče již mají
 • matka - těhotenský průkaz
 • rozvedená matka - pravomocný rozsudek o rozvodu manželství s doložkou právní moci
 • ovdovělá matka - úmrtní list manžela

Oba rodiče občané ČR - již narozené dítě:

 • platné občanské průkazy
 • rodné listy
 • rodný list dítěte, ke kterému se dělá zápis o určení otcovství
 • všechny ostatní rodné listy společných dětí
 • rozvedená matka - pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
 • ovdovělá matka - úmrtní list manžela

Jeden z rodičů cizinec - nenarozené dítě:

 • platné doklady totožnosti - občanský průkaz, cestovní doklad
 • rodné listy (u cizinců přeložené do češtiny)
 • rodné listy společných dětí
 • těhotenský průkaz
 • u žen potvrzení o rodinném stavu (není-li patrno z dokladu totožnosti)
 • potvrzení o trvalém pobytu nebo o pobytu na území ČR (není-li patrno z cestovního dokladu) se zápisem od kdy - do kdy
 • rozvedená matka - rozsudek o rozvodu manželství s doložkou právní moci nebo doklad o zániku manželství
 • ovdovělá matka - úmrtní list manžela
 • doklad o přidělení rodného čísla od cizinecké policie
 • nutná přítomnost úředního tlumočníka (zařídí žadatelé o zápis určení otcovství na své náklady)

Jeden z rodičů cizinec - již narozené dítě:

 • platné doklady totožnosti - občanský průkaz, cestovní doklad
 • rodné listy (u cizinců přeložené do češtiny)
 • rodný list dítěte, ke kterému se dělá zápis o určení otcovství
 • rodné listy dalších společných dětí
 • u žen potvrzení o rodinném stavu (není-li patrno z dokladu totožnosti)
 • potvrzení o trvalém pobytu nabo o pobytu na území ČR (není-li patrno z cestovního dokladu) se zápisem do kdy - do kdy
 • rozvedená matka - rozsudek o rozvodu manželství s doložkou právní moci nebo doklad o zániku manželství
 • ovdovělá matka - úmrtní list manžela
 • doklad o přidělení rodného čísla od cizinekcé policie
 • nutná přítomnost úředního tlumočníka (zařídí žadatelé o zápis určení otcovství na své náklady)

Pokud rodiče předloží všechny stanovené doklady, je sepsáno souhlasné prohlášení rodičů bezodkladně.

Další informace:

Pokud se dítě narodí nabo má narodit do uplynutí třístého dne po zániku manželství matky (od rozvodu manželství nebo úmrtí manžela), určení otcovství provést nelze a do knihy narození se jako otec dítěte zapíše bývalý manžel matky, pokud před narozením matka neuzavřela manželství nové. Pokud jiný muž o sobě tvrdí, že je otcem dítěte, lze otcovství manžela považovat za vyloučené na základě souhlasného prohlášení matky, manžela a tohoto muže před soudem v řízení o popření otcovství.

Popření otcovství je řešeno soudně.

Správní poplatky:

Bez poplatku

 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 301/2000 Sb.,  o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů

Úřední hodiny:
Pondělí: 08.00 - 11.30, 12.30 - 17.00
Středa:   08.00 - 11.30, 12.30 - 17.00

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
1
21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Aktuální počasí

dnes, pondělí 15. 4. 2024
slabý déšť 13 °C 5 °C
úterý 16. 4. slabý déšť 8/2 °C
středa 17. 4. slabý déšť 8/1 °C
čtvrtek 18. 4. slabý déšť 10/1 °C

Odkazy

logo

logo

logo

logo