Lysice
Městys Lysice

Provozní řád

Provozní řád volejbalového hřiště

Provozovatel: Městys Lysice

Horní náměstí 157 679 71 Lysice IČ: 00280615

Zástupce provozovatele (dále jen Správce ) je Provozovatelem pověřená osoba, která je přítomna v areálu a je oprávněna řešit případné připomínky a stížnosti. Tato osoba rovněž přijímá platby za služby a půjčuje potřebné sportovní pomůcky proti vratné kauci. V době provozu koupaliště je Správcem osoba v pokladně koupaliště ( popř. plavčík).

Zákazník jedna osoba nebo skupina osob, která si objedná beach volejbalové hřiště, popř. zaplatí smluvní cenu a užívá beach volejbalové hřiště v souladu s dobrými mravy a tímto Provozním řádem.

Všeobecná ustanovení

Beach volejbalové hřiště (BVH) může navštívit každý občan. Užívat BVH ke schváleným sportovním aktivitám ( volejbal, nohejbal a ostatní míčové hry) je možné po rezervaci a domluvě se Správcem. Provozovatel neodpovídá za zranění a poškození majetku Zákazníků, pokud je prokazatelně nezavinil. Neručí také za ztrátu věcí osobní potřeby. Zákazník BVH je povinen dodržovat ustanovení tohoto Provozního řádu. V případě, že je hrubým způsobem poruší, má Správce právo vyloučit Zákazníka s BVH. Všichni Zákazníci BVH musí dbát na čistotu, pořádek BHV a celého areálu koupaliště a šetřit zařízení, které užívají. Musí dbát všech obecně platných bezpečnostních předpisů. Pokud zákazník poškodí zařízení hřiště, je povinen toto okamžitě ohlásit Správci. Úmyslně způsobené škody je Zákazník povinen odstranit na vlastní náklady, nebo opravu v celé výši uhradit. Do prostoru BVH je rovněž zakázáno vnášení skleněných předmětů ( např. lahve, sklenice atd. ). Přístup se psy a ostatními zvířaty do prostoru BVH a celého areálu koupaliště je z bezpečnostních a hygienických důvodů zakázán.

Provozní ustanovení

  • BVH je v provozu od 1.5. do 31.10. roku
  • Před zahájením hry je nutné se nahlásit u Správce
  • BVH je přípustné užívat pouze k účelu jeho určení
  • Na hřišti platí zákaz vnášení skla
  • Do prostoru je zákaz vstupu se psy a jinými zvířaty
  • V době mimo provozu koupaliště je zakázáno vstupovat do bazénů a do prostoru kolem bazénů
  • Do pískoviště hřiště se zakazuje vstup ve znečištěné obuvi a zakazuje se vynášení písku z prostoru hřiště
  • Všichni uživatelé BVH jsou povinni počínat si tak, aby nedošlo ke škodě na zdraví, na majetku, na přírodě a na životním prostředí.
  • Po skončení hry je Zákazník povinen urovnat tj. shrabat a porovnat po sobě hřiště, uzamknout a klíče odevzdat Správci.

Závěrečná ustanovení
Tento Provozní řád byl projednán a schválen radou městyse Lysice dne 30.5. 2012
Tento Provozní řád vstupuje v platnost dnem 1.6. 2012.

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 30. 5. 2024
déšť 22 °C 10 °C
pátek 31. 5. slabý déšť 17/12 °C
sobota 1. 6. slabý déšť 12/11 °C
neděle 2. 6. slabý déšť 18/10 °C

Odkazy

logo

logo

logo

logo